Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY

Nkwalifikacjea5 1ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY KTÓRE:

- UKOŃCZYŁY 30 LAT;

- POZOSTAJĄ BEZ PRACY;

- PRACUJĄ I ZNAJDUJA SIE W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

- SĄ ZATRUDNIONE NA UMOWY KRÓTKOTERMINOWE.

ZAPEWNIAMY:

- bezpłatny udział w projekcie;

- stypendia stażowe- 1017,40 netto miesięcznie + składki społeczne

- stypendium szkoleniowe- 8,69 zł brutto za kazda godzinę

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże;

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

KONTAKT:

mailowy: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

telefoniczny: 87 4272023, lub  605 545 327

osobisty: OKZ Węgorzewo ul. B.Prusa 8

PROJEKT : TWÓJ CEL- PRACA

artykul twoja praca

OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR NA PROJEKT

" TWÓJ CEL - PRACA- KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB                  BEZROBOTNYCH Z SUBREGIONU EŁCKIEGO"

 

POSZUKUJEMY OSÓB:

- 1 NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- 3 MĘŻCZYZN Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM, BEZROBOTNYCH

- 2 MĘŻCZYZN DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

 

KONTAKT :

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  ul. B.Prusa 8; 11-600 Węgorzewo;

tel. 87 427 20 23, tel. komórkowy: 605 545 327

                                                                                                         mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

UWAGA "Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy"

ulotkapdf4Realizujemy kolejny bezpłatny projekt.
Tym razem nie tylko dla bezrobotnych. "Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy -komplekoswy program aktywizacji osób po 30 roku życia"-  to możliwość uzyskania nowych kwalifikacji oraz   znalezienie atrudnienia lub poprawy warunków obecnej pracy.
 
do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:
- ukończyły 30 lat,
- zamieszkują powiat: węgorzewski
- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w pup lub bierne zawodowo
- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków:
a) ich miesięczne zarobki nie przekracczaja kwoty 2250,00 zł brutto lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub
b)  sa zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim m-cu nnie przekroczyły kwoty 2250 złł brutto.
 
PROPONOWANE SZKOLENIA:
kURS PEDAGOGICZNY DLLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
ARCHIWISTA
DRWAL OPERATOR PILARKI
KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO
PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
KELNER- BARISTA
KUCHARZ
POMOC KUCHENNA
ORGANIZACJA PRZYJĘĆ GASTRONOMICZNYCH Z OBSŁUGA AUTOKLAU W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM
HANDLOWIEC - SPRZEDAWCA DETALISTA
OBSŁUGA KOPARKOŁADOWARKI
PRAWO JAZDY KAT.C,C+E- KWALIFIKACJA
ORAZ SZKOLENIA ZAPROPONOWANE PRZEZ OOSOBY ZAIINTERESOWANE.
CHCESZ ZNALEŹĆ, ZMIENIĆ LUB POPRAWIĆ WARUNKI PRACY?
zgłos sie do projektu! czekaja na Ciebie:
Indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe,
3-miesieczne staże
warsztaty, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

 

Weryfikacja uprawnień energetycznych dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników - 12 wrzesień 2019r

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom naszych Klientów zapewniamy kompleksową obsługę w ramach bogatej, stale aktualizowanej oferty.

12 września 2019r. na terenie Ośrodka w Węgorzewie Komisja Energetyczna  działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przeprowadzi weryfikację uprawnień dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników.

Koszt egzaminu 225,00 zł


Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem. Szczególowe informacje pod nr telefonu 87- 427-2023

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku egzaminuje w zakresie: 

Grupa I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej siecielektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw- wybuchowym
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9*)

Grupa II. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
 5. Urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. Pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW  
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9*)

Grupa III. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej     50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9*)

Wtorek 25.06.2019r - zamknięty Ośrodek

W dniu 25.06.2019r (wtorek) Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie jest nieczynny przez cały dzień z powodu wyjazdu na szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodatkowy nabór na szkolenie

wózekZapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie " Kierowca operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych" WJO II.

w tym oferujemy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy i czynności związane z wymianą butli.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego (badania psychologiczne)

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

44 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

Koszt egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego - 171,94zł

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

Ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

tel. (87) 427 2023;
e-mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

INFORMACJA

top praca

CHCESZ PRACOWAĆ W ZAWODACH:

*  kelnerka/kelner

* kucharka/kucharz

* pomoc kuchenna

* pokojówka

* recepcjonostka/ta

 

ZGŁOŚ SIĘ NA DARMOWE SZKOLENIA

 

Więcej informacji i zapisy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Węgorzewo, ul. B. Prusa 8

tel./fax: (87) 427-20-23; 605545327

e-mail:wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Nowe kwalifikacje- Nowe perspektywy-kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

IMGDo udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują powiat: węgorzewski

- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo

- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków: 

a) ich miesięczne zarobki nie przekracczaja kwoty 2250,00 zł brutto lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub

b)  sa zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim m-cu nnie przekroczyły kwoty 2250 złł brutto.

PROPONOWANE SZKOLENIA:

kURS PEDAGOGICZNY DLLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ARCHIWISTA

DRWAL OPERATOR PILARKI

KIEROWCA OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

PRACOWNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

KELNER- BARISTA

KUCHARZ

POMOC KUCHENNA

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ GASTRONOMICZNYCH Z OBSŁUGA AUTOKLAU W PRZEMYŚLE SPOZYWCZYM

HANDLOWIEC - SPRZEDAWCA DETALISTA

OBSŁUGA KOPARKOŁADOWARKI

PRAWO JAZDY KAT.C,C+E- KWALIFIKACJA

ORAZ SZKOLENIA ZAPROPONOWANE PRZEZ OOSOBY ZAIINTERESOWANE.

CHCESZ ZNALEŹĆ, ZMIENIĆ LUB POPRAWIĆ WARUNKI PRACY?

zgłos sie do projektu! czekaja na Ciebie:

Indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe,

3-miesieczne staże

warsztaty, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.