Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

PROJEKT MŁODZI I AKTYWNI

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

                                                                                                               Projekt jest skierowany do osób które":

- są w wieku 15-29 latMłodzi

- są biernych zawodowo lub bezrobotnych

- mieszkaja w podregionie ełckim

w ramach projektu  oferujemy: indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodwe, wsparcie psychologiczne, atrakcyjne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

  • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 

Formularz_zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie

 

Projekt POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne III edycja

dotacja na założenie działalności Kopia„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Projekt jest skierowany do osób które"

- zamieszkują na terenie powiatów: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski,

- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakłądu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu,

- osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

w ramach projektu  oferujemy: poradnictwo zawodwe, atrakcyjne szkolenia, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 427 2023

Rekrutacja: Węgorzewo, ul. Jasna 1/10, tel. 87 427 2023 

REKRUTACJA

 

2 listopad 2018

Informujemy, że w piątek 2.11.2018r, Ośrodek Kształcenia Zawodowego będzie zamknięty.

Piątek 19.10.2018r.

Sekretariat tego dnia będzie otwarty od godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Dotacje na start - Ostatni nabór wniosków

http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/images/wizualizacja_1.jpg

Rekrutację planujemy zakończyć 30 września 2018r.

Czasu jest bardzo mało!!!

Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie,

ul. B.Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Regulamin i druki do pobrania na stronie www.zdz.bialystok.pl zakładka projekty realizowane.

TRWA NABÓR WNIOSKÓW- DOTACJE NA START- II EDYCJA

wizualizacja 1

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE NA START - II EDYCJA

Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie,

ul. B.Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Regulamin i druki do pobrania na stronie www.zdz.bialystok.pl zakładka projekty realizowane.

INFORMACJE

W dniach od 29.03.do 02.04.2018

Ośrodek

bedzie NIECZYNNY

Grupowe doradztwo biznesowe

INFORMACJA:

 

W dniach 8 marca o godz. 1000  i 15 marca 2018 odbędzie sie szkolenie: " Grupowe doradztwo biznesowe".

Do dnia 15 marca osoby uczestniczące w szkoleniach powinny złozyć wniosek i biznesplan do wykładowcy.

Dodatkowy Nabór

Prowadzimy dodatkowy nabór na projekt : Pomagamy zwalnianym - na ścieżke dotacyjną.

 

pomagamy zw

Do projektu kwalifikują sie osoby:

- zwolnione z przyczyn zakładu pracy do 6 miesięcy,

- przewidziane do zwolnienia(na wypowiedzeniu)

- lub zagrozone zwolnieniem(czyli pracujące w firie, w której były zwolnienia lub likwidacje stanowisk pracy w przeciagu ostatniego roku)

 

Jednocześnie muszą należec do jednej kategorii:

- kobieta

- osoba 30- lub 50+

- niepełnosprawny

- niskie kwalifikacje.

Punkt rekrutacyjny: OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ul. B.Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 87 4272023

mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

lub odwiedź strone:    zdz.bialystok.pl/ projekty