Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Pomagamy zwalnianym

pomagamy zwalnianym

Straciłeś pracę? A może w Twojej firmie są zwolnienia?

Utrzymaj lub znajdź nową pracę z ZDZ!

Czekają na Ciebie:

 • 3-miesięczne płatne staże w lokanych przedsiębiorstwach!

 • Indywidualne dobrane szkolenia zawodowe

 • Studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy

Do udziały w projekcie zapraszamy osoby które:

 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

 • zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 • zamieszkują powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski

Zapewniamy:

 • bezpłatny udział w projekcie

 • stypendium stażowe

 • stypendium szkoleniowe

 • opłaty za egzaminy

 • zwrot kosztów dojazdu

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrac klikając tutaj.

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
email: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

INFORMACJA- URLOP

W DNIACH OD 29.01.2024 DO 2.02.2024 

OŚRODEK I SZKOŁA BEDĄ NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy!!!!!!

 

 

Weryfikacja uprawnień: PALACZ, SEP, GAZ

SEP GAZ PALACZwegMARZEC 2024r. Planowany termin egzaminów. 

               Najbliższe planowane terminy egzaminów weryfikacji uprawnień

 

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

 

Grupa 2.Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

 

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe

 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

 

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl

 

 

 

Ośrodek i szkoła nieczynne

W DNIACH OD 22.12.2023 DO 01.01.2024 

OŚRODEK I SZKOŁA BĘDĄ NIECZYNNE

Sprawy pilne tel. 605 545 327

Za utrudnienia przepraszamy.

DRODZY KLIENCI !!!

W dniach 27.10.2023 do 31.10.2023

Ośrodek i szkoła bedą nieczynne.

 

Uwaga!

W DNIACH OD 24.07.2023 DO 15.08.2023

OŚRODEK I SZKOŁA BĘDA NIECZYNNE.

U R L O P

 

W sprawach ważnych prosze dzwonić na nr 605 545 327.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dzień wolny

 

DNIA 09.06.2023

OŚRODEK I SZKOŁA

BĘDĄ NIECZYNNE.

 

Za utrudnienia przepraszamy