Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Weryfikacja uprawnień: PALACZ, SEP, GAZ

SEP GAZ PALACZweg11.03.2023r. Planowany termin egzaminów. 

               Najbliższe planowane terminy egzaminów weryfikacji uprawnień

 

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

 

Grupa 2.Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

 

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe

 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

 

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl

 

 

 

Kurs Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

indeks

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych

Szkolenie skierowane jest do

 

Uczestnikiem kursu jest osoba która:

- ukończyła 18 lat

-  posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

- która chce przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku palacza

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Prowadzący

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Szkolenie rozpocznie się w dniu 23.08.2022r, a zakończy się w dniu 2 września.

Program szkolenia obejmuje 55 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Kurs: 700,00 zł

Egzamin: 301,00 zł

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327

Dodatkowy nabór na projekt

front PersWM19

  Projekt jest skierowany do osób, które:

-  ukończyły 30+

- ukończyły  50+

- niepełnosprawnych

- biernych, długotrwale bezrobotnych ( niezarejestrowanych w PUP)

- pracujących (na najniższą krajową 2800 brutto)

 

Oferujemy szkolenia:

 • Stylizacja paznokci
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Uprawnienia SEP
 • Wózki jezdniowe
 • Dostawca – magazynier z wózkami

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy PER.pdf

US-7.pdf

 

Punkt Rekrutacyjny w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących lub pracujących za najniższa krajową

kalendarzChcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

 

Zdobyć nowe uprawnienia i umiejętności?

 

Jesteś niepracujący?

 

A może pracujesz, ale za najniższą krajową?

 

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU I SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH SZKOLEŃ.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

ul. B. Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel.: 87 4272023

wegorzewo@zdz.bialystok

Zapraszamy na szkolenie:

 • Pracownik ds. kadrowych i płacowych
 • Pracownik administracyjno biurowy
 • Operator wózka jezdniowego
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • Stylizacja paznokci
 • Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Obsługa suwnic
 • Opiekun osób starszych i zależnych
 • Operator podnośnika
 • Operator przenośnych żurawi HDS
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Nauczanie zdalne LO dla Dorosłych

zdalnie

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem lekcji.

Każdy nauczyciel wyślę do Państwa na emaila wiadomość z informacją w  jaki sposób odbędą się zajęcia.

 

Bezpłatne szkolenia dla pracujących

bezpłatne szkolenia małe                                                  PRACODAWCO!

  Chcesz podwyższyć lub zmienić kwalifikacje swoich pracowników, zgłoś się do projektu.

                                                 Szkolenia sa bezpłatne!

   Proponujemy szkolenia w zakresie:

- kosmetycznym

- stylizacji paznokci

- budowlanym

- elektrycznym – SEP

- księgowości komputerowej

                                                                                   - kadrowo – płacowej

                                                                                   - administracyjno-biurowej

 

TY DECYDUJESZ I WYBIERASZ

 

Informacje i zapisy:

mailowy: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

telefoniczny: 87 4272023, lub  605 545 327

osobisty: OKZ Węgorzewo ul. B.Prusa 8