Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Uwaga!

W DNIACH OD 24.07.2023 DO 15.08.2023

OŚRODEK I SZKOŁA BĘDA NIECZYNNE.

U R L O P

 

W sprawach ważnych prosze dzwonić na nr 605 545 327.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dzień wolny

 

DNIA 09.06.2023

OŚRODEK I SZKOŁA

BĘDĄ NIECZYNNE.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Kurs wózków jezdniowych

wózkiCEL SZKOLENIA:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 

                                                                                  SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

- osób , które chcą przekwalifikowac sie i znaleźć zaytrudnienie na stanowisku Kierowca operator wózków jezdniowych.

                                                                                    SPOSÓB REALIZACJI:

Część teoretyczna szkolenia realizowana będzie stacjonarnie  w Osrodku.

Część praktyczna w małych grupach .

                                                                                     CZAS TRWANIA SZKOLENIA :

Program szkolenia obejmuje 35 godz. dydaktycznych.

                                                                                          CENA:

Koszt szkolenia : 700 zł egzamin-  237,98

 

                                                                      ZAPISY I INFORMACJE :

Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

ul. B.Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 605 545 327

email: m.ciunowicz @zdz.bialystok.pl

Długi weekend

Uwaga !!!

W dniach od 01.05.2023 do 07.05.2023 Ośrodek bedzie nieczynny

W pilnych sprawach kontakt telefoniczny: 605 545 327.

                                                                Za utrudnienia przepraszamy!!!!!

Weryfikacja uprawnień: PALACZ, SEP, GAZ

SEP GAZ PALACZweg11.03.2023r. Planowany termin egzaminów. 

               Najbliższe planowane terminy egzaminów weryfikacji uprawnień

 

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.,  sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

 

Grupa 2.Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

 

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwo gazowe

 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

 

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl

 

 

 

Kurs Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

indeks

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych

Szkolenie skierowane jest do

 

Uczestnikiem kursu jest osoba która:

- ukończyła 18 lat

-  posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

- która chce przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku palacza

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Prowadzący

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Szkolenie rozpocznie się w dniu 23.08.2022r, a zakończy się w dniu 2 września.

Program szkolenia obejmuje 55 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Kurs: 700,00 zł

Egzamin: 301,00 zł

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327