Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły zaoczne

Rekrutacja 2024/2025

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Szkoła Zaoczna 4 – letnia

OFERTA SZKOLNA NA ROK 2024/2025

REKRUTACJA TRWA DO 15 WRZEŚNIA

Opis szkoły:

  • podbudowa: szkoły postawowej 8 letniej, gimnazjum  i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • 4-letni cykl kształcenia
  • forma zaoczna
  • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły
  • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
  • komfortowe warunki i profesjonalne wyposażenie sal
  • życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna
  • bezstresowy przebieg nauki

 

Wymagane dokumenty:

 

INFORMACJE I ZAPISY:

SEKRETARIAT SZKOŁY ZDZ W WĘGORZEWIE

ul. Bolesława Prusa 8

tel. 87 427 2023

e-mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

ZAPRASZAMY