Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

indeks1

Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej pierwsza pomoc uratowała życie niejednemu człowiekowi.

 Pierwsza pomoc to przede wszystkim prawidłowe i bezpieczne dla ratującego nawiązanie pierwszego kontaktu z poszkodowanym, co pozwala prawidłowo i trafnie ocenić stan, w jakim się on znajduje oraz podjąć decyzję co do dalszych działań. Szkolenia z pierwszej pomocy uczą ponadto, że należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny.

Cel szkolenia

 

Przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Szkolenie skierowane jest do

 

- osób, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym ważnym zakresie

- pracownika  wybranego  przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w ramach systemy zakładowego

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

 

 Cześć teoretyczna szkolenia realizowany będzie w formie zdalnej. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem. Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie drogą internetową omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Cześć praktyczna szkolenia realizowana będzie w małych grupach, z zastosowanie procedur zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną przed zakażeniem COVID-19

Program szkolenia

 

System pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Udzielanie pierwszej pomocy

Prowadzący szkolenie

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształceniem wyższym kierunkowym zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Program szkolenia obejmuje 20  godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Koszt szkolenia: 100zł

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl