Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Grupowe doradztwo biznesowe

INFORMACJA:

 

W dniach 8 marca o godz. 1000  i 15 marca 2018 odbędzie sie szkolenie: " Grupowe doradztwo biznesowe".

Do dnia 15 marca osoby uczestniczące w szkoleniach powinny złozyć wniosek i biznesplan do wykładowcy.

Dodatkowy Nabór

Prowadzimy dodatkowy nabór na projekt : Pomagamy zwalnianym - na ścieżke dotacyjną.

 

pomagamy zw

Do projektu kwalifikują sie osoby:

- zwolnione z przyczyn zakładu pracy do 6 miesięcy,

- przewidziane do zwolnienia(na wypowiedzeniu)

- lub zagrozone zwolnieniem(czyli pracujące w firie, w której były zwolnienia lub likwidacje stanowisk pracy w przeciagu ostatniego roku)

 

Jednocześnie muszą należec do jednej kategorii:

- kobieta

- osoba 30- lub 50+

- niepełnosprawny

- niskie kwalifikacje.

Punkt rekrutacyjny: OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ul. B.Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 87 4272023

mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

lub odwiedź strone:    zdz.bialystok.pl/ projekty 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

thumb KKZ II edycja małe

Dnia 09.02.2018 o godz.1630

w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ul. B.Prusa 8 (Internat LO- świetlica)

odbędzie sie spotkanie organizacyjne szkolenia : PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI.

 Osoby zapisane proszone sa o przybycie.

PRZEDSIĘBIORCO

CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ORAZ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

 13 lutego2018 o godz.11.00 na spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie  ul. Zamkowa 3

 

 

ULOTKA

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

thumb KKZ II edycja małeTRWA REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

realizowany w ramach projektu

"NOWE KWALIFIKACJE- rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja"

KWALIFIKACJA 

A.36- PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI- 600 godzin.

DLA OSÓB PRACUJACYCH I BEZROBOTNYCH

  • POWYŻEJ 18 ROKU ZYCIA
  • ZAMIESZKUJACYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

OFERUJEMY:

- bezpłatny udział w szkoleniu

- podrecznik

- materiały dydaktyczne

- badania lekarskie

- zajecia w systemie zaocznym

- 30% godzin realizowanych w formie e-learningu,

- kwalifikacje potwierdzone przed Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży(egzamin państwowy).

 

  • złożenie formularza rekrutacyjnego
  • spełnienie kryteriów grupy docelowej.

 

 

Ogłoszenie

Dnia 08.01.2018r.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

będzie nieczynny.

Ośrodek nieczynny 22.12- 01.01

Informujemy, że w dniach od 22.12.2017r. do 01.01.2018r. Ośrodek będzie nieczynny.

W związku z tym osoby, które będą chciały złożyć Formularze  zgłoszeniowe po 22.12.2017r. do projektu  "Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej  - II edycja" mogą wysłać dokumenty pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. B. Prusa 8

11-600 Węgorzewo

Przypominamy, że tylko do 31.12.2017r. można ubiegać się o dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie: http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/245-wez-dotacje.html

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

doctor 1015624 340Zapraszamy na bezpłatne szkolenie " Pierwsza pomoc przedmedyczna" w ramach projektu "MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo".

Szkolenie skierowane do osób biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), nieuczących się w szkołach dziennych w wieku 15-29lat.

Ośmiogodzinne szkolenie - planowany termin realizacji do 21.12.2017r.

Projekt zakłada także ustalenie Indywidualnego Planu Działania i warsztaty z Doradcą zawodowym.Uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie.

Ilośc miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy          

Wiecej informacji tel. 87 427 20 23 lub w OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8

Za nami szkolenie "Promocja i pozyskiwanie klientów- dobór narzędzi marketingowych"

Dotacje zdjęcieI20 listopada 2017r. w węgorzewskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyło się szkolenie "Promocja i pozyskiwanie klientów - dobór narzędzi marketingowych" w ramach projektu "Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej". Szkolenie poprowadził pan Paweł Niemotko - trener biznesu.

Uczestnicy prowadzący już swoje działalności gospodarcze mogli pogłębić wiedzę w obszarze pozyskania i zatrzymania klienta, skutecznej komunikacji z klientem. Przedstawiono sposób optymalizowania działań promocyjnych firmy, a także omówiono temat marketingu internetowego.

W ramach realizacji projektu przewidziano jeszcze doradztwo indywidualne w zakresie marketingu, sprzedaży, doradztwo inwestycyjne i doradztwo w zakresie prowadzenia firmy. Działania te mają na celu wsparcie merytoryczne
w prowadzeniu własnego biznesu.

Obecnie trwa nabór do drugiej edycji projektu i do końca roku 2017 można składać Formularze zgłoszeniowe.
Kwota dotacji - 23 390, 00zł oraz wsparcie pomostowe 500,00zł przez pół roku.             

Liczba dotacji jest ograniczona więc zachęcamy do składania wniosków jak najszybciej.

Informacje o projekcie na stronie ZDZ Białystok lub w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo tel. 87 427 20 23

Kontakt mailowy: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

OKZ WĘGORZEWO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

Wyniki rekrutacji do projektu- lista rankingowa

wizualizacjaInformujemy, że wszystkie osoby z powiatu węgorzewskego, które złożyły Formularze zgłoszeniowe "Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja"  i przeszły II etap rekrutacji zostały zakwalifikowane do tego projektu.

Lista rankingowa po II etapie rekrutacji

 

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu :)

 

Realizacja projektu zakłada jeszcze:

1. Udział w szkoleniu "ABC przesiębiorczości" 30 godz. - planowany okres realizacji: 28.11. - 11.12.

2. Indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowanie biznesplanu 8godz./osobę.

3. Specjalistyczne doradztwo grupowe 16godz. w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego.

4. Składanie wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem.

5. Ocena wniosków i przyznanie dotacji.

6. Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.

 

Zachęcamy kolejne osoby do uczestnictwa w projekcie, są wolne miejsca i można starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej. 

 

Więcej informacji o dotacjach na stronie ZDZ BIALYSTOK. 

 

Można również skorzystać z doradztwa w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8 lub tel. 87 427 20 23