Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

II etap rekrutacji- "Dotacje na start- II edycja"

lamp 2247538 640Miło nam poinformować, że wszystkie osoby, które złożyły Formularze zgłoszeniowe do projektu "Dotacje na Start- II edycja" rozpoczynają drugi etap rekrutacji. W ramach tego odbędą spotkania z doradcą zawodowym i biznesowym. Mamy nadzieję, że pomyślnie przejdą tę część procesu rekrutacyjnego. Wszystkim życzymy powodzenia. 

Informujemy, że w dalszym ciągu można składać Formularze na dotację, które będą przyznawane do wyczerpania puli pieniędzy.

 Więcej informacji w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8 lub tel. 87 427 20 23 lub na ZDZ BIAŁYSTOK.

 

 

WEŹ DOTACJĘ- ZAŁÓŻ FIRMĘ!

business 2434000 1920Masz pomysł na własny biznes? Nie wiesz skąd pozyskać pieniądze?Jest rozwiązanie!

Już dziś zgłoś się do udziału w projekcie "Dotacje na start-  kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej- II edycja".

Chcemy Ci pokazać, że założenie swojej firmy jest możliwe. Aby ci to ułatwić zaplanowaliśmy spotkania z doradcami od biznesu, szkolenia grupowe i indywidualne, które pozwolą nabyć Ci wiedzę potrzebną do stworzenia biznesplanu i prowadzenia swojej firmy. 

W ramach projektu oferujemy Ci wsparcie finansowe:

1. Dotacja na założenie działalności gospodarczej- 23 390,00zł

2. Finansowe wsparcie pomostowe - 500,00zł przez okres 6 miesięcy 

Masz 30 lat, zamieszkujesz powiat węgorzewski, nie prowadziłeś w ciagu ostatnich 12 miesiecy działalności gospodarczej, jesteś osobą bezrobotną/ poszukujacą zatrudnienia, nieaktywną/bierną zawodowo i jednocześnie znajdujesz sie w trudnej sytuacji:

- jesteś osobą powyżej 50 roku życia

- jesteś kobietą

- osobą niepełnosprawną

- długotrwale bezrobotną

- o niskich kwalifikacjach   

złoż FORMULARZ REKRUTACYJNY.

regulamin.pdf

Więcej informacji w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8 lub tel. 87 427 20 23 albo na stronie internetowej ZDZ BIAŁYSTOK.

ILOŚĆ WNIOSKÓW OGRANICZONA !

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa X - Regionalny rynek pracy Działanie 10.3- Rozwój samozatrudnienia.

Zdobądź nowe kwalifikacje- bezpłatny kurs "Prowadzenie rachunkowości"

laptop 2562210 1280 Chcesz nabyć nowe lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ogłaszamy nabór do projektu "NOWE KWALIFIKACJE- rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II EDYCJA". W ramach tego projektu zapraszamy Cię do uczestnictwa w kursie zawodowym "PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI".

Zapisy- Formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie ul. B.Prusa 8, telefonicznie 87 427 20 23 lub mailowo wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Pierwszeństwo mają osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i ogólnym.

 

Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym (weekendy), a 30% zajęć teoretycznych odbywać się będzie e-learningowo. 

 

Kurs jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I- Kadry dla gospodarki Działanie 2.3- Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. 

 

POMAGAMY ZWALNIANYM - kompleksowe wsparcie adaptacyjne- III edycja

IMG

StraciłeŚ pracę lub jesteś na wypowiedzeniu, a może wiesz, Że pracodawca nie przedłuży ci umowy? Złóż wniosek na dotację i otwórz własną działalność gospodarczą. 
Skorzystaj z możliwości szkolenia i zdobądż nowe kwalifikacje, płatne staże zawodowe.

Termin składania wniosków: do 31 października 2017r.  

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

- sa przewidziane do zwolnienia lub zagrozone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczacych zakładu pracy

- zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuzszym niz 6 miesiecy przed przystapieniem do projektu

- zamieszkują powiat węgorzewski

Informacje dostepne w Punktach Rekrutacyjnych lub na stronie internetowej ZDZ:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ul. B. Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 20 23

DODATKOWY NABÓR NA PROJEKTY

Wykwalifikowani reklama1
Prowadzimy dodatkowy nabór na projekt:

WYKWALIFIKOWANI I KOMPETENTNI KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPRACUJĄCYCHPOWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA.

Preferowane są osoby:

- długotrwale bezrobotne

- powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby o niskich kwalifikacjach(max.wykształcenie średnie)

- osoby niepełnosprawne

- osoby nieaktywne/ bierne zawodowo

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie sie do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie

ul. B.Prusa 8

telefonicznie- 87 4272023;  605 545 327

lub mailem : wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Dla osób uczestniczących w projekcie zapewniamy:

- bezpłatny udział w projekcie

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe - 1700,00 zł brutto

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże

Informacje w punkcie rekrutacyjnym : Węgorzewo ul. B.Prusa 8

oraz na stronie www.zdz.bialystok.pl/projekty.

Zapraszamy!!!

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- zaoczne ZDZ W WĘGORZEWIE - REKRUTACJA

3-letnia szkoła zaoczna na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka trwa 3 lata - sześć semestrów. System nauki jest zaoczny, zajęcia odbywaja sie na piątkowo-sobotnich zjazdach. 

zajęcia z poszczególnych przedmiotów maja forme konsultacji. Promocję na kolejny semestr słuchacz otrzymuje na podstawie ocen za aktywnośc na poszczególnych zajęciach i zdaniu egzaminów z przedmiotów nauczanych w danym semestrze.

Uwaga!

Słuchaczem szkoły moze zostać absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum który ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym , w którym podejmuje nauke.

Absolwenci szkół zawodowych rozpoczynaja nauke od treciego semestru!!!

REKRUTACJA !!!

Warunkiem przyjecia do szkoły jest złozenie osobiście następujacych dokumentów:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

- 3 fotografie.

Kontakt 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych ZDZ w Węgorzewie

ul. B.Prusa 8

tel. 87 4272023 lub 605545327

Zapraszamy!!!

UWAGA !!!

OD DNIA 01.07.2017 OŚRODEK

ZOSTAJE PRZENIESIONY DO BUDYNKU

PRZY UL B. PRUSA 8(internat LO) 

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH

                                                                 Prowadzimy nabór na kurs : "Kierowca operator wózków jezdniowych z wyłaczeniem specjalizowanych.

 Cel szkolenia: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifuikacji wymaganych przy                                                                                                      obsłudze wózków jezdniowych z napedem silnikowym.     

wózki

                            Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

                           Podzial stosowanych wózków, budowe wózków, wiadomosci z                                                                       zakresu bhp, czynnosci operatora przed, w trakcie  i po zakończeniu pracy, bezpieczne                                    uzytkowanie butli, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomosci o                                                         dozorze technicznym i zajęcia praktyczne.

                         Wymagania stawiane kandydatom:

                            - ukończone 18 lat,

                         Czas trwania :

                    44 godz., w tym 15 godz/os. praktycznej nauki jazdy wózkiem.

ZAPRASZAMY!!!!!

zapisy:

telefonicznie ; 87 4272023 lub 605 545 327

mailowo: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

osobiscie: ul. Teatralna 5 11-600 Węgorzewo

WYKWALIFIKOWANI I KOMPETENTNI II

wizualizacja WykWM II edycja

WYKWALIFIKOWANI I KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPRACUJACYCH POWYZEJ 29 roku życia

ZAPRASZAMY OSOBY:

- bezrobotne, poszukujace pracy i bierne zawodowo

- ukończone 30 lat

- zamieszkujace powiat węgorzewski

- które jednoczesnie kwalifikuja sie do jednej z grup:

     * osoby powyżej 50 roku życia,

     * kobiety,

     * osoby niepełnosprawne,

     * osoby długotrwale bezrobotne,

     * osoby o niskich kwalifikacjach(max wykształcenie średnie)

Zapewniamy:

bezpłatny udział w projekcie

stypendium stazowe- 1700 zł brutto miesiecznie

stypendium szkoleniowe - 6,64 zł brutto za kazda godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

zwrot kosztów dojazdu na  szkolenia i staze

INFORMACJE DOSTEPNE W PUNKTACH REKRUTACYJNYCH(OŚRODKACH ZDZ)

Węgorzewo ul. Teatralna 5, tel/fax 87 427-20-23

oraz na stronie:  www.zdz.bialystok.pl/projekty

 

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

"NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych"

Kurs kwalifikacyjny pn. " Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych"

CEL: podniesienie  i nabycie kwalifikacji zawodowych przez dorosłych z powiatu węgorzewskiego .

Projekt skierowany jest do:

osób dorosłych, 

w wieku powyzej 30 roku życia,

osoby bezrobotne i niepracujace,

osoby pracujace.

Szczegółowe informacje :osobiście w sekretariacie  w godz. 800 1600 od poniedziałku do piatku

OKZ Węgorzewo

ul. Teatralna 5

tel 87 4272023

mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

www.zdz.bialystok.pl