Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Dotacje na start - Ostatni nabór wniosków

http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/images/wizualizacja_1.jpg

Rekrutację planujemy zakończyć 30 września 2018r.

Czasu jest bardzo mało!!!

Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie,

ul. B.Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Regulamin i druki do pobrania na stronie www.zdz.bialystok.pl zakładka projekty realizowane.

Nabór na nowy rok szkolny 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH

3 LETNIE - NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM,

8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LUB ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły zawodowej,
  • podanie o przyjęcie do szkoły(druk na stronie internetowej: www.szkolyzdz.pl 
  • 3 fotografie podpisane

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja odbywa sie poprzez złozenie kompletu dokumentów do 15 września 2018 r. do sekretariatu szkoły : ul. B.Prusa 8.

 

Do szkoły przyjmowane sa oosoby, które maja ukończone 18 lat.

ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTÓRZY MAJA MOZLIWOŚĆ PRZYJĘCIA OD RAZU NA SEMEESTR III, CO DAJE 2-LETNI CYKL KSZTAŁCENIA.

TRWA NABÓR WNIOSKÓW- DOTACJE NA START- II EDYCJA

wizualizacja 1

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE NA START - II EDYCJA

Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie,

ul. B.Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Regulamin i druki do pobrania na stronie www.zdz.bialystok.pl zakładka projekty realizowane.

INFORMACJE

W dniach od 29.03.do 02.04.2018

Ośrodek

bedzie NIECZYNNY

Grupowe doradztwo biznesowe

INFORMACJA:

 

W dniach 8 marca o godz. 1000  i 15 marca 2018 odbędzie sie szkolenie: " Grupowe doradztwo biznesowe".

Do dnia 15 marca osoby uczestniczące w szkoleniach powinny złozyć wniosek i biznesplan do wykładowcy.

Dodatkowy Nabór

Prowadzimy dodatkowy nabór na projekt : Pomagamy zwalnianym - na ścieżke dotacyjną.

 

pomagamy zw

Do projektu kwalifikują sie osoby:

- zwolnione z przyczyn zakładu pracy do 6 miesięcy,

- przewidziane do zwolnienia(na wypowiedzeniu)

- lub zagrozone zwolnieniem(czyli pracujące w firie, w której były zwolnienia lub likwidacje stanowisk pracy w przeciagu ostatniego roku)

 

Jednocześnie muszą należec do jednej kategorii:

- kobieta

- osoba 30- lub 50+

- niepełnosprawny

- niskie kwalifikacje.

Punkt rekrutacyjny: OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

ul. B.Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 87 4272023

mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

lub odwiedź strone:    zdz.bialystok.pl/ projekty 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

thumb KKZ II edycja małe

Dnia 09.02.2018 o godz.1630

w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ul. B.Prusa 8 (Internat LO- świetlica)

odbędzie sie spotkanie organizacyjne szkolenia : PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI.

 Osoby zapisane proszone sa o przybycie.

PRZEDSIĘBIORCO

CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ORAZ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

 13 lutego2018 o godz.11.00 na spotkanie informacyjne do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie  ul. Zamkowa 3

 

 

ULOTKA

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

thumb KKZ II edycja małeTRWA REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

realizowany w ramach projektu

"NOWE KWALIFIKACJE- rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja"

KWALIFIKACJA 

A.36- PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI- 600 godzin.

DLA OSÓB PRACUJACYCH I BEZROBOTNYCH

  • POWYŻEJ 18 ROKU ZYCIA
  • ZAMIESZKUJACYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

OFERUJEMY:

- bezpłatny udział w szkoleniu

- podrecznik

- materiały dydaktyczne

- badania lekarskie

- zajecia w systemie zaocznym

- 30% godzin realizowanych w formie e-learningu,

- kwalifikacje potwierdzone przed Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży(egzamin państwowy).

 

  • złożenie formularza rekrutacyjnego
  • spełnienie kryteriów grupy docelowej.