Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Komunikaty

Pomagamy zwalnianym

IMG 

STRACIŁEŚ PRACĘ?

a MOŻE W TWOJEJ FIRMIE SĄ ZWOLNIENIA?

ZNAJDŹ NOWĄ PRACĘ Z ZDZ LUB WEŹ dotację I ZAŁÓŻ FIRMĘ!

 

Informacje w sekretariacie od 800 - 1600 ul. B.Prusa 8 11-600 Węgorzewo

lub

tel. 87 427 20 23

PRZYJDŹ!!!

 

Informacja!!!!!

W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

Zapraszamy 2 listopada od godz.700 - 1600.

Uwaga - MŁODZI I AKTYWNI

Młodzi

DNIA 14 PAŹDZIERNIKA  O GODZ.1000  W OśRODKU , UL.TEATRALNA 5,  ODBĘDZIE SIE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE OSÓB ZAPISANYCH NA

PROJEKT - MŁODZI I AKTYWNI - DO 30 ROKU ŻYCIA.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Wywalifikowani i kompetentni

Wykwalifikowani reklama1Kompleklsowy program wsparcia osób niepracujacych powyzej 29 roku życia

ZGŁOŚ SIE DO PROJEKTU!!!

Czekaja na Ciebie :

- 3- miesieczne staze w lokalnych przedsiebiorstwach płatne 1700 zł miesiecznie!

- Indywidualne szkolenia zawodowe

- Warsztaty, poradnictwo zawodowe i posrednictwo prac

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • bezrobotne, poszukujace pracy i bierne zawodowo
 • które ukończyły 30 lat
 • zamieszkuja powiat węgorzewski
 • które jednoczesnie kwalifikują sie do jednej z grup:
 • - osoby powyzej 50 roku życia
 • - kobiety
 • - osoby niepełnosprawne
 • - osoby długotrwale bezrobotne
 • - osoby o niskich kwalifikacjach

Zapewniamy:

- bezpłatny udział w projekcie

- stypendium stazowe - 1700 zł brutto miesiecznie

- stypendium szkoleniowe - 6 zł brutto za kazda godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staze

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zalezną na czas szkoleń i stazy.

 

Informacje dostepne w Punkcie Rekrutacyjnym, ( ośrodek OKZ)

Węgorzewo, ul. Teatralna 5 tel. 87 4272023

oraz na stronie :

www.zdz.bialystok.pl/projekty

 

Dotacje na start!

DotacjaKompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej.

MASZ POMYSŁ NA BIZNES??????

Zgłos sie do projektu!

Pozyskaj dotację do 23 360 zł

i załóż własna firmę!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • bezrobotne, poszukujace pracy i bierne zawodowo
 • zamierzajace rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • w wieku powyzej 30 lat
 • zamieszkujace powiat węgorzewski
 • znajdujace sie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

          - osoby powyzej 50 roku życia,

          - kobiety,

          - osoby niepełnosprawne ,

          - osoby długotrwale bezrobotne,

          - osoby o niskich kwalifikacjach

Osobom spełniajacym p0owyzsze kryteria i zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy :

 • bezpłatne szkolenie "ABC przedsiębiorczości- czyli jak załozyc firmę"
 • bezzwrotne wsparcie finansowe do 23 360 zł na uruchomienie działalności gospodarczej
 • specjalistyczne grupowe i indywidualne wsparcie szkoleniowo- doradcze o charakterze biznesowym w trakcie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe informacje dostepne

www.zdz.bialystok.pl

Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne:

Wegorzewo ul. Teatralna 5 tel. 87 427 20-23.

MŁODZI I AKTYWNI

młodzi obrazMŁODZI I AKTYWNI- kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia.

Projekt skierowany jest do 30 osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat węgorzewski w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET, czyli:

- osoba nie pracująca,

- nie kształcaca się,

- nie szkoląca się  ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo zawodowe, w tym warsztat " Techniki aktywnego poszukiwania pracy", " Autoprezentacja".
 • Wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne szkolenia zawodowe.
 • 3 - miesieczne staze zawodowe

Podczas trwania Projektu zapewniamy:

 • stypendia stażowe - 1 700 zł brutto miesięcznie
 • stypendium szkoleniowe- 6 zł brutto za kazdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staze
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osoba zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i stazy.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Na etapie rekrutacji istnieje mozliwość otrzymania dodatkowych punktów, w przypadku osób należących do jednej z preferowanych grup:

- osoby z terenów wiejskich/małego miasta - 1 punkt

- osoby w trudnej sytuacji materialnej - 1 punkt

- osoby niepełnosprawnej- 1 punkt

- kobieta - 1 punkt.

Informacje na:

stronie : zdz@zdz.bialystok.pl : wegorzewo@zdz.bialystok.pl

osobiście : w Osrodku Kształcenia Zawodowego ul.Teatralna 5, 11-600 Węgorzewo

lub

tel. 87 427 2036; 87 427 2023

 

 

 

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek