Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Dotacje na start!

DotacjaKompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej.

MASZ POMYSŁ NA BIZNES??????

Zgłos sie do projektu!

Pozyskaj dotację do 23 360 zł

i załóż własna firmę!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

  • bezrobotne, poszukujace pracy i bierne zawodowo
  • zamierzajace rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • w wieku powyzej 30 lat
  • zamieszkujace powiat węgorzewski
  • znajdujace sie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

          - osoby powyzej 50 roku życia,

          - kobiety,

          - osoby niepełnosprawne ,

          - osoby długotrwale bezrobotne,

          - osoby o niskich kwalifikacjach

Osobom spełniajacym p0owyzsze kryteria i zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy :

  • bezpłatne szkolenie "ABC przedsiębiorczości- czyli jak załozyc firmę"
  • bezzwrotne wsparcie finansowe do 23 360 zł na uruchomienie działalności gospodarczej
  • specjalistyczne grupowe i indywidualne wsparcie szkoleniowo- doradcze o charakterze biznesowym w trakcie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe informacje dostepne

www.zdz.bialystok.pl

Biuro Rekrutacyjno-Konsultacyjne:

Wegorzewo ul. Teatralna 5 tel. 87 427 20-23.