Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Drwal - operator pilarki

drewalSerdecznie zapraszamy na

 kurs "drwal - operator pilarki"

 Termin rozpoczecia szkolenia: 13 maja 2019r.

 Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego  w Węgorzewie ul. B. Prusa 8

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 Program szkolenia:

1. wiadomości ogólne

2. zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej

3. zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe

4. zajęcia praktyczne

 

Szkolenie obejmuje 20 godzin teoretycznych realizowanych w Naszym Ośrodku oraz 90 godzin zajęć praktycznych realizowanych na zrębie.

 

Więcej informacji i zapisy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Węgorzewo, ul. B. Prusa 8

tel./fax: (87) 427-20-23; 605545327

e-mail:wegorzewo@zdz.bialystok.pl