Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

PROJEKT MŁODZI I AKTYWNI

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

                                                                                                               Projekt jest skierowany do osób które":

- są w wieku 15-29 latMłodzi

- są biernych zawodowo lub bezrobotnych

- mieszkaja w podregionie ełckim

w ramach projektu  oferujemy: indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodwe, wsparcie psychologiczne, atrakcyjne szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne płatne staże w lokalnych przesiębiorstwach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

  • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 

Formularz_zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie