Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH- zaoczne ZDZ W WĘGORZEWIE - REKRUTACJA

3-letnia szkoła zaoczna na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka trwa 3 lata - sześć semestrów. System nauki jest zaoczny, zajęcia odbywaja sie na piątkowo-sobotnich zjazdach. 

zajęcia z poszczególnych przedmiotów maja forme konsultacji. Promocję na kolejny semestr słuchacz otrzymuje na podstawie ocen za aktywnośc na poszczególnych zajęciach i zdaniu egzaminów z przedmiotów nauczanych w danym semestrze.

Uwaga!

Słuchaczem szkoły moze zostać absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum który ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym , w którym podejmuje nauke.

Absolwenci szkół zawodowych rozpoczynaja nauke od treciego semestru!!!

REKRUTACJA !!!

Warunkiem przyjecia do szkoły jest złozenie osobiście następujacych dokumentów:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

- 3 fotografie.

Kontakt 

Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych ZDZ w Węgorzewie

ul. B.Prusa 8

tel. 87 4272023 lub 605545327

Zapraszamy!!!