Kurs Kierowca operator wózków jezdniowych z wyłaczeniem specjalizowanych

wóżek widłowy zdz wegorzewoWózki jezdniowe  bo taka jest prawdziwa nazwa tych urządzeń, umożliwiają przewożenie materiałów o znacznej masie, ułatwiając przez to funkcjonowanie przedsiębiorstw, gdzie podstawą działalności jest magazynowanie i transport. Wózki jezdniowe należą do grupy UTB (Urządzeń Transportu Bliskiego), więc znajdują zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu zarówno w magazynach, produkcji, transporcie czy handlu.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zwanych dalej wózkami.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają obsługę  -  II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmuje też wózki należące do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

Szkolenie skierowane jest do

 

- osób, które chcą przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku Kierowca operator wózków jezdniowych

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

 

Cześć teoretyczna szkolenia realizowany będzie w formie zdalnej. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem. Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie drogą internetową omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Cześć praktyczna szkolenia realizowana będzie w małych grupach, z zastosowanie procedur zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną przed zakażeniem COVID-19

Program szkolenia

 

1. Podział stosowanych wózków

2. Budowa wózków

3.  Wiadomości z zakresu bhp

4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy

                4.1 Bezpieczne użytkowanie butli w tym ich bezpieczna wymiana

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6. Wiadomości o dozorze technicznym

7. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowej.

Prowadzący szkolenie

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształceniem wyższym kierunkowym zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowaniem pedagogicznym.

Czas  trwania kursu

 

Program szkolenia obejmuje 35  godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Koszt szkolenia - 700zł, egzamin - 212,34

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327