Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

pracownik biurowy okz wegorzewoJeśli chcesz zdobyć umiejętność z zakresu obsługi nowoczesnego  sekretariatu oraz aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętność ta jest uniwersalna i bardzo pożądana u każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników. Uczestnik szkolenia poprzez ukończenie szkolenia nabędzie kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu czym może przyczynić się do polepszenia swoich możliwości na rynku pracy.

Cel szkolenia

Celem kursu jest wyposażenie każdego z uczestników w zakresie umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w biurze oraz sekretariacie z wykorzystaniem programów komputerowych i urządzeń biurowych.

Szkolenie skierowane jest do

 

- osób, które chcą podjąć zatrudnienie jako pracownik administracyjno-biurowy

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

 

Kurs realizowany będzie w formie zdalnej. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE, w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie drogą internetową omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Program szkolenia

 
 1. Zagadnienia biurowe

 • Prowadzenie korespondencji

 • Archiwizacja dokumentacji

 • Organizacja czasu i miejsca pracy

 • Organizacja narad, spotkań

 • Kontakty z klientem i partnerami firmy

 1. Aspekty psychologiczne

 • Komunikacja

 • Asertywność

 • Współpraca w grupie i z przełożonymi

 1. Obsługa urządzeń biurowych

 • Obsługa komputera

 • Obsługa ksero

 • Obsługa faksu

Prowadzący

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Program szkolenia obejmuje 78  godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Koszt szkolenia jest zależny od ilości osób.

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327