Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

kadryZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA SZKOLENIE " Specjalista ds.kadr i płac".

Zakres tematycznyszkolenia obejmuje :

zagadnienia biurowe, aspekty psychologiczne, zarzadzanie finansami w działalności gospodarczej, zobowiazania wobec fiskusa, funkcjonowanie kadr,

prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona zdrowia,obsługa urzadzeń biurowych,obsługa programów finansowych i kadrowych.

załozeniem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiazków w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych.

Zapoznanie z obowiazujacymi przepisami regulujacymi prawa i obowiazki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy i zakresem obowiazków służb specjalistycznych wykonujacych zadania z zakresu spraw kadrowych.

Czas trwania szkolenia :

120 godzin

 

• zajecia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania

• profesjonalna kadre dydaktyczną

• materiały dydaktyczne

• poczestunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy)

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu wg wzoru określonego w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenia przyjmowane sa :

tel. 87 427 20 23

e-mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pkl

osobiscie: ul. Teatralna 5 11-600 Węgorzewo w godz. 700 do 1600 od poniedziałku do piatku.

Znajdź Szkołę lub ośrodek