Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Opiekun osób zależnych

Opiekunka osob starszych 1Pracujesz za granicą jako opiekun/opiekunka?

Potrzebujesz dokumentu potwierdzajacego twoje kwalifikacje?

Chcesz opiekowac się dziećmi lub osobami zależnymi?

Zgłos sie na szkolenia:

Opiekun/opiekunka osób zaleŻnych

Opiekunka domowa z modułem języka niemieckiego.

Opiekunka w domu pomocy społecznej.

Opiekun w żłobku lub klubie dzieciecym.z16091133Q

Wymagania ; dobry stan zdrowia potwierdzony   zaswiadczeniem lekarskim

  wykształcenie średnie

                                                             predyspozycje do opiekowania sie człowiekiem słabszym,

                     

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiadomości i umijętności zawodowych niezbednych w pracy opiekuna w domach pomocy społecznej, do pełnienia obowiązków opiekuna osób zaleznych, przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad orgamnizowania

                                                                           i sprawowania opieki nad dziećmi.

                                                                                                                                                               ZAINWESTUJ W SIEBIE!!!

Znajdź Szkołę lub ośrodek