Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

indeks

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych

Szkolenie skierowane jest do

 

Uczestnikiem kursu jest osoba która:

- ukończyła 18 lat

-  posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

- która chce przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku palacza

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Prowadzący

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Szkolenie rozpocznie się w dniu 23.08.2022r, a zakończy się w dniu 2 września.

Program szkolenia obejmuje 55 godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Kurs: 700,00 zł

Egzamin: 301,00 zł

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327