Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Weryfikacja uprawnień energetycznych dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników - 12 wrzesień 2019r

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom naszych Klientów zapewniamy kompleksową obsługę w ramach bogatej, stale aktualizowanej oferty.

12 września 2019r. na terenie Ośrodka w Węgorzewie Komisja Energetyczna  działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku przeprowadzi weryfikację uprawnień dla elektryków, palaczy c.o. i gazowników.

Koszt egzaminu 225,00 zł


Wymagana jest rejestracja wniosków przed egzaminem. Szczególowe informacje pod nr telefonu 87- 427-2023

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna  działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku egzaminuje w zakresie: 

Grupa I. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej siecielektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV,
 4. zespoły prądotwórcze
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektryczne
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw- wybuchowym
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9*)

Grupa II. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. Turbiny parowe oraz wodne, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
 5. Urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. Pompy, ssawy. wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW  
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9*)

Grupa III. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu. rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej     50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9*)