Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

images

W związku z wejściem w życie nowego Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dz. U.  z 2018 poz. 2140

§ 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dostosowanie do wymagań znowelizowanego rozporządzenia , w terminie do 01.03.2019r

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia wg wzoru Rozporzadzenia MEN.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. B.Prusa 8

11-600 Węgorzewo

tel. 87 4272023

www.zdz.bialystok.pl/wegorzewo    e-mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl