Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Projekt "Twój Cel Praca"

artykul twoja praca

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne

W ramach projektu realizowana jest:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin udziału w projekcie.