Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
realizuje projekt:

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

link do projektu:

http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1077-mlodzi-i-aktywni-kompleksowe-wsparcie-osob-biernych-zawodowo-do-29-roku-zycia-ii-edycja.html

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zapraszmy