Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Za nami szkolenie "Promocja i pozyskiwanie klientów- dobór narzędzi marketingowych"

Dotacje zdjęcieI20 listopada 2017r. w węgorzewskim Ośrodku Kształcenia Zawodowego odbyło się szkolenie "Promocja i pozyskiwanie klientów - dobór narzędzi marketingowych" w ramach projektu "Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej". Szkolenie poprowadził pan Paweł Niemotko - trener biznesu.

Uczestnicy prowadzący już swoje działalności gospodarcze mogli pogłębić wiedzę w obszarze pozyskania i zatrzymania klienta, skutecznej komunikacji z klientem. Przedstawiono sposób optymalizowania działań promocyjnych firmy, a także omówiono temat marketingu internetowego.

W ramach realizacji projektu przewidziano jeszcze doradztwo indywidualne w zakresie marketingu, sprzedaży, doradztwo inwestycyjne i doradztwo w zakresie prowadzenia firmy. Działania te mają na celu wsparcie merytoryczne
w prowadzeniu własnego biznesu.

Obecnie trwa nabór do drugiej edycji projektu i do końca roku 2017 można składać Formularze zgłoszeniowe.
Kwota dotacji - 23 390, 00zł oraz wsparcie pomostowe 500,00zł przez pół roku.             

Liczba dotacji jest ograniczona więc zachęcamy do składania wniosków jak najszybciej.

Informacje o projekcie na stronie ZDZ Białystok lub w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo tel. 87 427 20 23

Kontakt mailowy: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

OKZ WĘGORZEWO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia