Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Nabór uzupełniający do "Pomagamy zwalnianym- kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja"

pomagamy zwDo 30.XI.2017r. można jeszcze składać Formularze na dotację w ramach projektu "POMAGAMY zwalnianym- kompleksowe wsparcie adaptacyjne -III edycja".

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zagrpżonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy.

Realizacja projektu obejmuje:

  • doradztwo zawodowe(10h/os w tym 2h opracowanie IPD)
  • poradnictwo psychologiczne (2gr*24h)
  • szkolenia ABC przedsiębiorczości (2gr*56h) w tym warsztat z przygotowywania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
  • doradztwo indywidualne w zakresie przygotowywania biznes planu (8h/os.)
  • udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 24 osób w max wysokości 23 390 zł, przyznawanej na zasadzie konkursu biznesplanów
  • udzielenie wsparcia pomostowego w formie doradztwa biznesowego dla 24 osób

Dokumenty i informacje na stronie zdz.bialystok.pl lub w biurze OKZ WĘGORZEWO ul. B. Prusa 8; 11-600 Węgorzewo tel. 87 427 20 23