Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

WEŹ DOTACJĘ- ZAŁÓŻ FIRMĘ!

business 2434000 1920Masz pomysł na własny biznes? Nie wiesz skąd pozyskać pieniądze?Jest rozwiązanie!

Już dziś zgłoś się do udziału w projekcie "Dotacje na start-  kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej- II edycja".

Chcemy Ci pokazać, że założenie swojej firmy jest możliwe. Aby ci to ułatwić zaplanowaliśmy spotkania z doradcami od biznesu, szkolenia grupowe i indywidualne, które pozwolą nabyć Ci wiedzę potrzebną do stworzenia biznesplanu i prowadzenia swojej firmy. 

W ramach projektu oferujemy Ci wsparcie finansowe:

1. Dotacja na założenie działalności gospodarczej- 23 390,00zł

2. Finansowe wsparcie pomostowe - 500,00zł przez okres 6 miesięcy 

Masz 30 lat, zamieszkujesz powiat węgorzewski, nie prowadziłeś w ciagu ostatnich 12 miesiecy działalności gospodarczej, jesteś osobą bezrobotną/ poszukujacą zatrudnienia, nieaktywną/bierną zawodowo i jednocześnie znajdujesz sie w trudnej sytuacji:

- jesteś osobą powyżej 50 roku życia

- jesteś kobietą

- osobą niepełnosprawną

- długotrwale bezrobotną

- o niskich kwalifikacjach   

złoż FORMULARZ REKRUTACYJNY.

regulamin.pdf

Więcej informacji w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8 lub tel. 87 427 20 23 albo na stronie internetowej ZDZ BIAŁYSTOK.

ILOŚĆ WNIOSKÓW OGRANICZONA !

Jeszcze można składać wnioski na dotacje, zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa X - Regionalny rynek pracy Działanie 10.3- Rozwój samozatrudnienia.