Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Zdobądź nowe kwalifikacje- bezpłatny kurs "Prowadzenie rachunkowości"

laptop 2562210 1280 Chcesz nabyć nowe lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Ogłaszamy nabór do projektu "NOWE KWALIFIKACJE- rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II EDYCJA". W ramach tego projektu zapraszamy Cię do uczestnictwa w kursie zawodowym "PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI".

Zapisy- Formularz zgłoszeniowy przyjmujemy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie ul. B.Prusa 8, telefonicznie 87 427 20 23 lub mailowo wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Pierwszeństwo mają osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim.

 

Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym (weekendy), a 30% zajęć teoretycznych odbywać się będzie e-learningowo. 

 

Kurs jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I- Kadry dla gospodarki Działanie 2.3- Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.