Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs pedagogiczny ZDZ 123

Kurs nadający kwalifikacje w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu (kod zawodu: 232001)

 

 

Cel szkolenia

 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Szkolenie skierowane jest do

 

Kurs przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dodatkowo zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391),kandydaci na kurs pedagogiczny powinni posiadać tytuł zawodowy, tytuł robotnika wykwalifikowanego, dyplom ukończenia studiów lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

 

Sposób realizacji szkolenia

 

Szkolenie realizowany będzie w formie zdalnej. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem. Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie drogą internetową omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

 

Program szkolenia

 

Program kursu opracowano zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).

Szkolenie instruktora uwzględnia zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin.

 

Prowadzący szkolenie

 

Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pedagoga i metodyka.  Wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe, kwalifikacje pedagogiczne oraz  doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu instruktora praktycznej nauki zawodu.

 

Czas  trwania kursu

 

Łączny wymiar kursu instruktora obejmuje 48 godzin,  w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki - 40 godz. oraz umiejętności dydaktyczne - 8 godz.

Co oferujemy?

 

W ramach szkolenia pedagogicznego zapewniamy:

  • zajęcia przeprowadzone zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie MEN,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wydane na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) wraz z suplementem
  • kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu (kod zawodu: 232001)

Cena

 Koszt kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu wynosi 800,00 zł.

W cenie szkolenia zapewniamy:

  • materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.
  • egzamin

Zapisy i informacje

 

Zapisy prowadzone są telefonicznie, mailowo lub osobiście:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Węgorzewie
ul. Bolesława Prusa 8, tel. 87 427 2023
wegorzewo@zdz.bialystok.pl