Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Szkolenia

Baza Szkoleniowa

               Ośrodek Kształcenia Zawodowego zmienił swoją siedzibę, obecnie znajdujemy się przy ul. B. Prusa 8 (internat). W budynku internatu znajduje się pomieszczenie biurowe - dyrektor i sekretariat Ośrodka i szkoły. Na zajęcia szkolne i prowadzenie kursów wynajmujemy sale wykłądowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. B. Prusa 10

               Sale wykłądowe posiadają wysoki stansared użytkowania zgodny z wymogami i przepisami z zakresu bhp i p.poż.

              Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny (projektory multimedialne, laptopy i ekranyt projektowe) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie.

Szkolenia

W Ośrodkach ZDZ prowadzimy szkolenia zawodowe, nadające uprawnienia, ale także językowe, komputerowe czy nawet hobbystyczne. Nasi kursanci zdobywają wiedzę w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach i multimedialnych salach wykładowych. Zatrudniamy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrę wykładowczą.

Przy Zakładzie działa również Oddziałowa Komisja Spawalnicza oraz Energetyczna.

 

Zapoznaj się ofertą szkoleń

Kurs Pracownik ds. kadrowych i płacowych

kadry i płace okz wegorzewo

Poznaj najważniejsze i aktualne na rok 2022 przepisy prawa pracy. Naucz się profesjonalnej obsługi kadrowej, wypełniania dokumentów kadrowych, wyliczania płac, ustalania czasu pracy czy urlopów.

Pracownik ds. kadrowych i płacowych to kurs, dzięki któremu zdobędziesz umiejętności i uzyskasz kompetencje niezbędne do wykonywania zadań i obowiązków kadrowych.

 

 

 

Cel szkolenia

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, z organizacją pracy i zakresem obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.  

Kurs w istotny sposób przyczyni się do upowszechnienia znajomości przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych i zobowiązań finansowych w zakresie zobowiązań podatkowych.

Szkolenie skierowane jest do

 

- osób, które chcą przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych

- pracodawców prowadzących samodzielną działalność  gospodarczą,

- każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

 

Kurs realizowany będzie w formie zdalnej. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką i mikrofonem.
Zajęcia będą realizowane przy użyciu bezpłatnego komunikatora SKYPE w dni i godziny wskazane w harmonogramie szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie na zasadzie połączeń z wykładowcą, który będzie drogą internetową omawiał poszczególne zagadnienia tematyczne przewidziane programem szkolenia.

Program szkolenia

 
  1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.

                Usytuowanie działu kadr i płac.

  1. Prawo pracy. Wybrane zagadnienia.

  2. Kadry z wykorzystaniem programu „Płatnik” i „Grafikant”.

  3. Ubezpieczenia społeczne.

  4. Płace z wykorzystaniem programu „Symfonia kadry i płace”

 

Prowadzący

 

Wykładowca  z wieloletnim  doświadczeniem, wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia i przygotowanie pedagogiczne.

Czas  trwania kursu

 

Program szkolenia obejmuje 80  godz. dydaktycznych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Cena

 

Koszt szkolenia - 600-1000zł

Zapisy i informacje

 

Opiekun szkolenia:

Małgorzata Ciunowicz

m.ciunowicz@zdz.bialystok.pl

tel. 605 545 327