Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Oferta

Wizyty studyjne

Na zlecenie organizujemy wizyty studyjne, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Wizyty przygotowujemy kompleksowo, od opracowania programu zgodnie z potrzebami zamawiającego do wszelkich kwestii technicznych i logistycznych. Specjalizujemy się w tematyce związanej z rynkiem pracy. Z ZDZ wyjeżdżało już ponad 100 osób, które zdobyły nową wiedzę w obszarze:

 • „Nowa polityka zatrudnienia na Węgrzech”, grudzień 2011, Budapeszt/ Węgry
 • „Doświadczenia i dobre praktyki niemieckie w ramach rynku pracy i projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego", czerwiec 2011r., Bawaria/ Niemcy
 • „Bruksela jako przykład funkcjonowania rynku pracy” , październik 2010, Bruksela/ Belgia
 • "Doradztwo zawodowe spełniamy standardy" – wizyta studyjno - szkoleniowa w Holandii, wrzesień 2010, Amsterdam/ Holandia
 • „Najlepsze praktyki w działalności urzędów pracy na Łotwie w zakresie realizacji projektów EFS”, październik – listopad 2008, Łotwa
 • „Najlepsze praktyki w działalności instytucji rynku pracy we Francji”, wrzesień 2009, Marsylia/ Francja

Nasi zleceniodawcy potwierdzili swoje zadowolenie ze współpracy z ZDZ wystawiając referencie, którymi dzielimy się Państwem.

W związku z organizacją wizyt studyjnych zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.

Działalność Non-Profit

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego misją jest nieustanne dążenie do unowocześniania metod nauczania, modernizacji baz szkoleniowych, ale przede wszystkim dostosowanie oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Jako pozarządowa organizacja oświatowa, wspieramy osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Pozyskujemy środki i organizujemy bezpłatne szkolenia dla osób pracujących, bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.

Wspieramy i czynnie uczestniczymy w akcjach związanych z promowaniem aktywności zawodowej. Jesteśmy liderem Lokalnej Koalicji na rzecz Kobiet 50+ działającej na obszarze powiatu białostockiego oraz Miasta Białystok oraz Lokalnej Koalicji na rzecz 50+ w MŚP działającej w powiecie hajnowskim.

Jesteśmy koordynatorem programu „Zdrowa i aktywna po 50-tce”, którego misją jest zwiększenie aktywności zawodowej Kobiet 50+ oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia, postawy otwartości, jako warunków przedłużenia aktywności zawodowej Kobiet 50+.

Szkolenia Powiatowych Rad Zatrudnienia

Unikalny obszar naszej działalności to szkolenia dla członków Powiatowych Rad Zatrudnienia. Dokładamy wszelkich starań aby nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie znalazło odzwierciedlenia w organizacji szkoleń krajowych i zagranicznych. Nową wiedzę z ZDZ zdobyło około 260 osób. Organizowaliśmy m.in. szkolenia o tematyce:

 • „Innowacyjne narzędzia aktywizacji lokalnego rynku pracy wynikające z realizacji projektów i możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, maj 2012r., Kazimierz Dolny
 • „Rozwiązywanie problemów bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kontekście partnerstwa regionalnego i ponadnarodowego”, lipiec 2010, Zamość- Lwów
 • „Dialog i współpraca publicznych służb zatrudnienia z powiatowymi radami zatrudnienia w realizacji polityki rynku pracy – doświadczenia krajowe i zagraniczne”, Litwa – Druskienniki, kwiecień 2010r.
 • „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w kontekście instrumentów aktywizacji zawodowej”, Litwa – Druskienniki, listopad 2009r.
 • „Zadania i polityka powiatowych rad zatrudnienia w kontekście promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.”, kwiecień 2010, Ciechocinek
 • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Programy realizowane przez litewskie służby zatrudnienia i wymiana doświadczeń”, Litwa, maj 2009r.
 • „Szkolenie Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, sierpień 2008r.
 • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, wrzesień 2009r.
 • „Najlepsze praktyki w działalności urzędów pracy w zakresie realizacji projektów EFS w Polsce i na Litwie”, Litwa, czerwiec 2009r.
 • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia. Programy rynku pracy. Programy realizowane przez litewskie służby zatrudnienia i wymiana doświadczeń”, Listopad 2008, Litwa

Poniżej zamieszczamy najciekawsze, naszym zdaniem, referencje.

W związku z organizacją szkoleń dla członków Powiatowych Rad Zatrudnienia zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.

Konferencje

Organizujemy, przygotowujemy merytorycznie oraz obsługujemy konferencje zarówno krajowe jak i zagraniczne, w tematyce związanej z edukacją, rynkiem pracy, promocyjne. Do chwili obecnej, w konferencjach organizowanych przez ZDZ uczestniczyło niemal 1000 osób. Nasze konferencje to wyróżniająca się forma, niekonwencjonalna tematyka i ani minuty nudy.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy spotkania dotyczące następujących obszarów tematycznych:

 • „Aktywizacja obszarów wiejskich w woj. podlaskim” – cykl 7 konferencji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wrzesień – październik 2011r.
 • „Wymiana doświadczeń na temat niestandardowych sposobów przeciwdziałania bezrobociu” – konferencja w ramach partnerstwa lokalnego Powiatowych Rad Zatrudnienia z Kolna Łomży i Zambrowa, maj 2011 Szklarska Poręba
 • „Sztuka outplacementu”, konferencja w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych”, marzec 2011r., Białystok
 • „Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia”- konferencja podsumowująca rezultaty projektu, luty 2011r., Białystok
 • „Nowoczesne technologie informatyczne dla Edukacji” partnerska z IBM – wrzesień 2010r. Białystok
 • „Inwestycje w ludzi jako czynnik łagodzący skutki kryzysu – polsko-litewskie forum wymiany doświadczeń” – skierowana do dyrektorów urzędów pracy, luty 2010r., Augustów
 • „Rozwiązywanie problemów bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kontekście partnerstwa regionalnego i ponadnarodowego”, grudzień 2009, Druskienniki, Wilno/ Litwa
 • Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, luty 2009
 • „Potencjał – szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie” - konferencja podsumowująca rezultaty projektu, czerwiec 2009r, Białystok

Potwierdzeniem powyższych słów są opinie naszych klientów wyrażone w wielu referencjach, za które serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi zamieszczonymi poniżej oraz skorzystania z naszych usług.

W związku z organizacją konferencji zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.