Węgorzewo

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

indeks 3Chcesz przyjąć ucznia na praktykę???

Zgłos sie na kurs "PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU".

Zakres tematyczny obejmuje:

podstawy psychologii, podstawy pedagogiki, podstawy metodyki kształcenia praktycznego i praktykę metodyczną.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej.

Zgłoszenia:

mailowo: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

osobiście : ul. Teatralna 5

telefonicznie: 87 427 20 23 lub 427 20 36

                                                                                                        Zapraszamy!!!

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek